Placeholder text
  • Medlemsblad

    Norges KFUK-KFUM-speidere har to medlemsblader; Speiderbladet og Lederforum.

  • Politiattest

    I KFUK-KFUM-speiderne er det krav om politiattest for frivillige og ansatte som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor personer under 18 år, eller mennesker med utviklingshemming. Dette er et viktig tiltak for at speideren skal være et trygt sted for alle.

  • Forsikring

    Norges KFUK-KFUM-speidere har forsikringsavtale gjennom KNIF (Kristen Norges Innkjøps Fellesskap). Forsikringen gjelder kun betalende medlemmer hos Norges KFUK-KFUM-speidere.

Design og utvikling: CoreTrek AS