Placeholder text
 • Søk støtte

  Økonomien skal ikke være til hinder, derfor kan du søke støtte til deltakelse og utstyr hos oss.

 • Medlemsblad

  Norges KFUK-KFUM-speidere har to medlemsblader; Speiderbladet og Lederforum.

 • Politiattest

  I KFUK-KFUM-speiderne er det krav om politiattest for frivillige og ansatte som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor personer under 18 år, eller mennesker med utviklingshemming. Dette er et viktig tiltak for at speideren skal være et trygt sted for alle.

 • Forsikring

  Norges KFUK-KFUM-speidere har forsikringsavtale gjennom KNIF (Kristen Norges Innkjøps Fellesskap). Forsikringen gjelder kun betalende medlemmer hos Norges KFUK-KFUM-speidere.

 • Kontingent

  Vi har 2-delt fakturering av medlemskontingenten for våre medlemmer. Våre speidere mottar 1 faktura fra forbundskontoret (gjelder for krets- og forbundskontingent) og 1 faktura for gruppekontingent. Begge gjelder for 1 kalenderår.

Design og utvikling: CoreTrek AS