Speiderne er delt inn i flere enheter: Oppdager og Stifinnere, Vandrere og Rovere.

Oppdagere er de yngste speiderne (1. -2. klassetrinn). Stifinnerne er de mellomste speiderne (3.-4. klassetrinn). Et stifinnermøte består av et tema som førstehjelp, kart og kompass, naturkjennskap, nevenyttighet og knuter.

Vandrerne er de eldste speiderne (5.- 10. klassetrinn). I tillegg til de faste speidermøtene er det også en del kurs på kretsnivå som vandrerne kan delta på. På kurs treffer en speidere fra andre grupper og kretser, lærer mye kjekt og får nye venner!

Rovere er de som er ferdig med 10. klasse. Roverne har egne møter men deltar også som hjelpeledere i de ulike enhetene. Det er egne leirer og arrangement for rovere både i kretsen og på forbundsplan.

Generelt er alle enhetene mye ute og det speiles også i aktivitetene våre.