Vi har 2-delt fakturering av medlemskontingenten for våre medlemmer. Våre speidere mottar 1 faktura fra forbundskontoret (gjelder for krets- og forbundskontingent) og 1 faktura for gruppekontingent. Begge gjelder for 1 kalenderår.

 

Kontingenten består av flere deler:

FORBUNDSKONTINGENT - Den største delen går til Norges KFUK-KFUM-speidere (gir oss bl.a. Speiderbladet og utvikling av progam)*

KRETSKONTINGENT - En del går til Rogaland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere (er med på å finansiere en kretssekretær som bl.a, bidra med arrangere kurs og kretsarrangementer).

GRUPPEKONTINGENT - Til slutt er det litt igjen til oss som vi skal drive arbeidet vårt lokalt med. Her inngår speiderskjef og aktivitetsmerker.

FORSIKRINGSORDNINGEN fra forbundet gjelder bare for medlemmer som har betalt kontingent. Forsikringen gjelder både på vanlige speidermøter og for turer vi drar på i regi av gruppa. Mer om forsikringen kan du lese her.

Det vil bli krevd inn halv kontingent for nye medlemmer som starter som speidere etter skolestart på høsten. 

Total medlemskontingenten for 2022 er 979 kr, fordelt slik:

Forbundskontingent (ordinært medlem): 510 kr
Forbundskontingent (familiespeider): 128 kr
Kretskontingent (ordinært medlem): 169 kr
Kretskontingent (familiespeider): 35 kr
Gruppekontingent: 300 kr (Det kommer egen faktura på gruppekontingenten).

*Fra og med 2016 ble det innført et tak for maks forbundskontingent per familie. Dette erstatter den tidligere ordningen med familiemoderasjonen.