Kontingenten består av flere deler:

FORBUNDSKONTINGENT - Den største delen går til Norges KFUK-KFUM-speidere (gir oss bl.a. Speiderbladet og utvikling av progam)*

KRETSKONTINGENT - En del går til Rogaland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere (er med på å finansiere en kretssekretær som bl.a, bidra med arrangere kurs og kretsarrangementer).

GRUPPEKONTINGENT - Til slutt er det litt igjen til oss som vi skal drive arbeidet vårt lokalt med. Her inngår også 1 speiderkalender, speiderskjef og aktivitetsmerker.

 

FORSIKRINGSORDNINGEN fra forbundet gjelder bare for medlemmer som har betalt kontingent. Forsikringen gjelder både på vanlige speidermøter og for turer vi drar på i regi av gruppa. Mer om forsikringen kan du lese her.

Det vil bli krevd inn halv kontingent for nye medlemmer som starter som speidere etter skolestart på høsten. Neste ordinære innkrevingsperiode for kontingenten blir i februar 2020.

 

For medlemmer er kontingenten for 2020 totalt XX kr, fordelt slik:

Forbundskontingent: 475 kr
Kretskontingent: 161 kr
Gruppekontingent: 300 kr

 

*Fra og med 2016 ble det innført et tak for maks forbundskontingent per familie. For 2020 er maks forbundskontingent per familie på 1140 kr.