Vi har 2-delt fakturering av medlemskontingenten for våre medlemmer. Våre speidere mottar 1 faktura fra forbundskontoret (gjelder for krets- og forbundskontingent) og 1 faktura for gruppekontingent. Begge gjelder for 1 kalenderår.

 

Kontingenten består av flere deler:

FORBUNDSKONTINGENT - Den største delen går til Norges KFUK-KFUM-speidere (gir oss bl.a. Speiderbladet og utvikling av progam)*

KRETSKONTINGENT - En del går til Rogaland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere (er med på å finansiere en kretssekretær som bl.a, bidra med arrangere kurs og kretsarrangementer).

GRUPPEKONTINGENT - Til slutt er det litt igjen til oss som vi skal drive arbeidet vårt lokalt med. Her inngår speiderskjef og aktivitetsmerker.

FORSIKRINGSORDNINGEN fra forbundet gjelder bare for medlemmer som har betalt kontingent. Forsikringen gjelder både på vanlige speidermøter og for turer vi drar på i regi av gruppa. Mer om forsikringen kan du lese her.

Det vil bli krevd inn halv kontingent for nye medlemmer som starter som speidere etter skolestart på høsten. 

Total medlemskontingenten for 2021 er 958 kr, fordelt slik:

Forbundskontingent: 495 kr
Kretskontingent: 163 kr
Gruppekontingent: 300 kr (Det kommer egen faktura på gruppekontingenten).

*Fra og med 2016 ble det innført et tak for maks forbundskontingent per familie. For 2021 er maks forbundskontingent per familie på 1140 kr.