• Familiespeidere møtes annenhver søndag (oddetallsuker), kl. 13:00-15:00
  • Oppdagere (1. og 2. klassetrinn) og stifinnere (3. og 4. klassetrinn) møter klokken 17:30-19:00
  • Vandrere (5. -10. klasstrinn) møter klokken 17:30-19:00
 
adresse: Hemmestveitbakken 38, 4021 Stavanger