Kontingenten består av flere deler:

FORBUNDSKONTINGENT - Den største delen går til Norges KFUK-KFUM-speidere (gir oss bl.a. Speiderbladet og utvikling av progam)*

KRETSKONTINGENT - En del går til Rogaland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere (er med på å finansiere en kretssekretær som bl.a, bidra med arrangere kurs og kretsarrangementer).

GRUPPEKONTINGENT - Til slutt er det litt igjen til oss som vi skal drive arbeidet vårt lokalt med. Her inngår speiderskjef og aktivitetsmerker.

FORSIKRINGSORDNINGEN fra forbundet gjelder bare for medlemmer som har betalt kontingent. Forsikringen gjelder både på vanlige speidermøter og for turer vi drar på i regi av gruppa. Mer om forsikringen kan du lese her.

Det vil bli krevd inn halv kontingent for nye medlemmer som starter som speidere etter skolestart på høsten. 

 

Medlemskontingent for 2024
Forbundskontingentordinært medlem
kr. 575
Forbundskontingentfamiliespeiding
kr. 144
Kretskontingentordinært medlem
kr. 189
Kretskontingrntfamiliespeiding
kr.  44
Gruppekontingentegen faktura
kr. 300