Søk deltakerstøtte i vårt deltakerfond

Alle skal få mulighet til å være med på speiderturer og -leirer, og økonomien skal ikke være til hinder for å delta på våre aktiviteter. Er du 26 år eller yngre kan du, din foresatte eller din leder søke støtte til deltakelse her.

Speiderbutikkens utstyrsfond

Kjenner du noen som ikke har råd til å kjøpe nødvendig utstyr for å være med i speideren?
Les mer om Speiderbutikkens utstyrsfond her.