Hver tirsdag fra klokken 18:00 - 19:30 møtes rundt 20 gutter og jenter til speidermøter i og rundt speiderhuset på Tjensvoll.

Speiderne er i  delt inn i  Oppdager og Stifinnere, Vandrere og Rovere.

Oppdagere er de yngsyte speiderne (1. -2. klassetrinn). Stifinnerne er de mellomste speiderne (3.-4. trinn). Et stifinnermøte består av et tema som tas opp, dette kan være tema som førstehjelp, kart og kompass, naturkjennskap, nevenyttighet og knuter.

Vandrerne er de eldste speiderne (5.- 10. trinn). I tillegg til de faste speidermøtene er det også en del kurs på kretsnivå som vandrerne kan delta på. På kurs treffer en speidere fra andre grupper og kretser, lærer mye kjekt og får nye venner!

Rovere er de som er ferdig med 10. klasse. Roverne har egne møter men deltar også som hjelpeledere i de ulike enhetene. Det er egne leirer og arrangement for rovere både i kretsen og på forbundsplan.

Generelt er alle enhetene mye ute og det speiles også i aktivitetene våre.