• Oppdagere: 1. - 2. klasse
  • Stifinnere: 3. - 4. klasse
  • Vandrere: 5. - 10. klasse
  • Rovere: 16 - 25 år

 

Alle møter vanligvis fra 18:00 - 19:30
Kontaktperson: Ole Norland tlf: 476 48 659