22. august er det oppstart av nytt speider semester og eventuelt andre nye speidere som ønsker å starte.

Generelt skal alle speidere som ikke kan komme på et speidermøte melde frafall. Det gjøres på Spond. Følg med på oppmøte sted- dette kan endres i forhold til aktivitet på Spond.

Møtetid

Oppdagere (1. og 2. klassetrinn) møter klokken 17:30-19:00
Stifinnere (3. og 4. klassetrinn) møter klokken 17:30-19:00

Vandrere ( 5. -10. klassetrinn) møter klokken 18:00-19:30

Velkommen til speidermøte:-)