Litt generell info:

  • Oppmøtested kan varierer, sjekke derfor info om dette i Spond.
  • Noen patruljer vil få ny leder/patruljefører i forhold til før sommeren 
  • Vær alltid kledd for å være ute uansett vær!
  • Møt presis til speidermøtet - ikke kom dinglende 10 min etter oppstart
  • Dersom speideren ikke kan komme på et møte, vær vennlig å gi oss beskjed på forhånd i Spond.

Tirsdag 17.august vil ledere, rovere og patruljefører ha felles planleggingsmøte, og alle fellesdatoer og halvårsplanler vil bli lagt ut etter dette.

Vi vil planlegge for å kunne gjennomføre speideraktivitetene innenfor gjeldene korona retningslinjer, men aktiviteter kan bli endret eller avlyst på kort varsel dersom koronasituasjonen endrer seg.

VIL DU BLI SPEIDER?
Dersom du ønsker å begynne som speider er det viktig at du tar kontakt med oss før du evt. møter opp på et speidermøte. Send en e-post til uburhedleren@gmail.com med info om alder/klassetrinn, og du vil få beskjed om vi har ledig plass eller om vi må sette deg opp på venteliste.