Bli med på JOTA-JOTI 2022 (Jamboree-on-the-air og Jamboree-on-the-internet)!

Over 3000 norske speidere og speiderledere deltar hvert år i denne stormønstringen.
Denne helgen hvert år samles speidere rundt hele kloden foran PC-er og radiosendere for å snakke sammen - både via radiobølger og via Internet. 

 

Men info kommer. Påmelding arrangement i Spond.